Serge Borenstein podpoří Eduzměnu

Na konci ledna jsme zahájili spolupráci s novým dárcem, Sergem Borensteinem, belgickým rodákem, který našel svůj druhý domov v České republice. Serge Borenstein se prostřednictvím své developerské společnosti Karlín Group významnou měrou podílí na rozvoji pražského Karlína a dalších míst. Dlouhodobě podporuje nejrůznější umělecké projekty a jako nový spolumajitel Fóra Karlín hledá možnosti propojení společensko-kulturních témat. V práci usiluje o vytváření co nejlepších podmínek pro život. Respektuje přirozený vývoj a historii daného místa a rozvíjí je s ohledem na jeho potřeby i potřeby lidí, kteří v něm žijí. 

„Eduzměna mi dává smysl. Budoucnost bude potřebovat lidi vzdělané a schopné reagovat na výzvy doby, s chutí neustále se učit a být kreativní. Věřím, že kvalitní systém školství povede děti k plnohodnotnému, svobodnému a zodpovědnému životu,“ řekl Serge Borenstein.

Stejný přístup ctíme i v Eduzměně a velmi si vážíme odhodlání pana Borensteina podpořit rozvoj vzdělávání dětí.

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu. Více informací zde.