Sedm platforem ve vzdělávání podepsalo Memorandum o Partnerství pro vzdělávání 2030+

Sedm významných platforem ve vzdělávání podepsalo 19. 6. 2020 ve Werichově vile v Praze Memorandum o Partnerství pro vzdělávání 2030+. Cílem Partnerství je dlouhodobá spolupráce na zlepšování učení dětí a snižování nerovností ve vzdělávání. Signatáři Memoranda jsou: Asociace krajských vzdělávacích zřízení, z. s., Asociace ředitelů základních škol ČR, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z. s., Česká rada dětí a mládeže, Nadační fond Eduzměna, Národní síť Místních akčních skupin ČR, z. s., a Stálá konference asociací ve vzdělávání, z. s. Celý text Memoranda je publikován zde. Video ze slavnostního podpisu Memoranda zde.

Partnerství, které podpisem Memoranda vzniklo, se hlásí ke Strategickým cílům z Hlavních směrů vzdělávací politiky 2030+: 1. Zaměřit vzdělávání více na získání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní i osobní život; 2. Snížit nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a umožnit maximální rozvoj potenciálu dětí a žáků. Partnerství si v tomto směru stanovuje vlastní zahajovací specifické cíle:

Společně navrhnout, pilotovat a zavést do praxe v ČR:

  1. Efektivní systém vedení a podpory škol v územích, který bude schopen zlepšovat vzdělávací výsledky dětí a zvyšovat rovné šance ve vzdělávání („střední článek“).
  2. Systém opatření vedoucích ke zdravému fyzickému i psychosociálnímu rozvoji dětí a mladých lidí a uplatnění jejich potenciálu v osobním, profesním a občanském životě („wellbeing“ – s důrazem na koordinaci podpory pro nejvíce ohrožené děti).

Partnerství bude fungovat podle metodiky Kolektivního dopadu, v rámci principů Desatera o vzdělávání (SKAV). Partneři společně domluví specifické cíle a indikátory úspěchu a propojí své experty ke spolupráci na konkrétních řešeních. Na základě dat budou vyhodnocovat společný dopad.

Nezávislí aktéři budou spolupracovat na cílech vzdělávací politiky

„Signatáři Memoranda o Partnerství pro vzdělávání 2030+ jsou aktivní organizace ve vzdělávací politice a jejich představitelé si uvědomují význam kvalitního vzdělávání pro společnost. Všichni máme bohužel stejnou zkušenost s tím, že se v České republice dlouhodobě nedaří naplňovat strategické cíle v oblasti vzdělávání. To je hlavní důvod, proč jsme se spojili, abychom se naučili na řešení závažných problémů ve vzdělávání spolupracovat. Nechceme nečinně přihlížet tomu, jak se problémy ve vzdělávání v ČR prohlubují.“ říká Milan Kotík, nově zvolený předseda Rady Partnerství pro vzdělávání 2030+ a člen výkonného výboru SKAV.

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu. Více informací zde.