S partnery ladíme noty

Na pravidelných měsíčních setkáních s našimi obsahovými partnery hledáme cesty, jak co nejlépe vstoupit do zatím nevybraného regionu, kde chceme pomoci se změnou ve vzdělávání. Ani v létě jsme nezahálely. Všechny tři pracovní skupiny se věnovaly analýzám a rešerším: jedna rozebírala naše cílové skupiny, druhá dávala dohromady možnosti, nástroje a dovednosti, které můžeme v regionu nabídnout, a třetí vyhledávala inspirativní příklady a studie, o něž se budeme moci opřít. Přípravy na zářijové setkání, kde přivítáme zástupce z regionů, jsou tedy v plném proudu.

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu. Více informací zde.