Řešíme společnou výzvu i v roce 2022/23

Žáci ZŠ Kamenná stezka navrhují školní terasu.

Co byste změnili ve své škole, kdybyste dostali šest tisíc korun, osm měsíců času a bandu kamarádů a mentorů na pomoc? Děti z Kutnohorska se loni rozhodly zkrášlit školní tělocvičnu, nacvičit muzikál, postavit se spolužáky pec na chleba nebo uspořádat besedu pro celou školu. To vše si přály zhmotnit na své škole v rámci projektu Řešíme společnou výzvu. A taky to vše dokázaly zařídit.

Projekt Řešíme společnou výzvu vznikl v roce 2021 ve spolupráci nadačního fondu Eduzměna se Společností pro kreativitu ve vzdělávání (SPKV) s cílem posílit v dětech vědomí toho, že jsou soběstačné a schopné částečně převzít zodpovědnost za své vzdělávání. Princip je prostý: V průběhu školního roku žáci za pomoci svých pedagogů a externího garanta společně pojmenují nějakou výzvu, která je samotné, jejich třídu nebo školu láká, a pokusí se ji vyřešit. Každý tým pak může využít příspěvek od Eduzměny na uskutečnění svého nápadu – v loňském roce až 10 000 Kč, v tom letošním až 6 000 Kč. Svůj projekt pak na konci roku zúčastnění žáci prezentují ostatním třídám a školám. „Děti se naučily spolupracovat a překonat se ve věcech, kde by měli co dělat i mnozí dospělí – vylézt na pódium, mluvit na mikrofon a podobně,“ hodnotí přínos programu učitelka Jana Plachá ze ZŠ Jana Palacha.

Zkusí si, jak funguje, když člověk poodstoupí a řekne si, že děti možná samy přesně vědí, co potřebují, a že mají sílu si to také zařídit.

Projektový management v praxi

Děti se učí plánovat, stanovit jasný cíl a postupy, jak jej dosáhnout – de facto takový projektový management v praxi. Kromě zkoumání spolupráce, finanční gramotnosti či komunikace s vedením školy a dalšími aktéry sahají cíle Řešíme společnou výzvu ještě hlouběji: „Jde o budování důvěry dětí ve vlastní schopnosti odpovědně vyřešit výzvu, kterou si samy zvolí a považují ji za důležitou a smysluplnou,” říká jedna z garantek programu Klára Kolmanová s tím, že hlavním přínosem pro děti je převzetí větší zodpovědnosti za své učení. „A pro pedagogy je to podpora, aby jim k tomu mohli vytvořit vhodné příležitosti a prostředí,” dodává Kolmanová.

Některé záměry nakonec neklapnou, v minulém roce se řešila například kolísající motivace žáků i pedagogů, přecenění vlastních sil, malá podpora ze strany zřizovatele školy a další problémy. I na tom se dá ale mnohé naučit. „Že první nápad není vždycky dobrý, patří k životu. Je užitečné zažít si, jak se dají takové situace dál řešit,“ říká koordinátorka projektu Šárka Mrňáková. Výzvou může být program i pro učitele. „Zkusí si, jak funguje, když člověk poodstoupí a řekne si, že děti možná samy přesně vědí, co potřebují, a že mají sílu si to také zařídit,” dodává Mrňáková s tím, že projekt nabízí také cestu, jak ve škole posílit vzájemnou důvěru. Z programu měly radost i děti. „Poprvé jsme si mohli jako třída sami říct, jak naložíme s větší finanční částkou,“ říká sedmák Michal ze ZŠ Kamenná stezka. „Pořád jsme něco počítali, moc mě to bavilo.“

Cílem zároveň není financovat jen nákup věcí, ale spíš školy podpořit ve změně učení a v práci na zlepšování vztahů.

Pilotní rok

Do programu, jenž míří na žáky 1. i 2. stupně a na 1. a 2. ročníky středních škol, se v prvním ročníku a pilotním testování zapojilo 15 tříd z celého Kutnohorska. „Cílem zároveň není financovat jen nákup věcí, ale spíš školy podpořit ve změně učení a v práci na zlepšování vztahů,” vysvětluje Kolmanová. Důraz bude tedy letos kladen více na to, aby se dětem podařilo něco ovlivnit, změnit, inovovat v rámci vztahů, výuky nebo prostředí, ve kterém se učí.
 
Užitečné odkazy
Metodika Řešíme společnou výzvu
Informace pro zájemce pro rok 2022/2023
Video a fotogalerie z programu

Pro inspiraci – některé projekty v rámci Řešíme společnou výzvu z minulosti
Tisková konference s hejtmankou
Vylepšení školní terasy
Šatní skříňky
Želvičky do třídy
Závěrečné prezentace v GASK
Renovace tělocvičny
Muzikál na ZŠ Jana Palacha
Beseda o bezpečnosti na internetu

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu. Více informací zde.