Řešíme společnou výzvu i v roce 2022/23

Žáci ZŠ Kamenná stezka navrhují školní terasu.

Co byste změnili ve své škole, kdybyste dostali šest tisíc korun, osm měsíců času a bandu kamarádů a mentorů na pomoc? Děti z Kutnohorska se loni rozhodly zkrášlit školní tělocvičnu, nacvičit muzikál, postavit se spolužáky pec na chleba nebo uspořádat besedu pro celou školu. To vše si přály zhmotnit na své škole v rámci projektu Řešíme společnou výzvu. A taky to vše dokázaly zařídit.

Projekt Řešíme společnou výzvu vznikl v roce 2021 ve spolupráci nadačního fondu Eduzměna se Společností pro kreativitu ve vzdělávání (SPKV) s cílem posílit v dětech vědomí toho, že jsou soběstačné a schopné částečně převzít zodpovědnost za své vzdělávání. Princip je prostý: V průběhu školního roku žáci za pomoci svých pedagogů a externího garanta společně pojmenují nějakou výzvu, která je samotné, jejich třídu nebo školu láká, a pokusí se ji vyřešit. Každý tým pak může využít příspěvek od Eduzměny na uskutečnění svého nápadu – v loňském roce až 10 000 Kč, v tom letošním až 6 000 Kč. Svůj projekt pak na konci roku zúčastnění žáci prezentují ostatním třídám a školám. „Děti se naučily spolupracovat a překonat se ve věcech, kde by měli co dělat i mnozí dospělí – vylézt na pódium, mluvit na mikrofon a podobně,“ hodnotí přínos programu učitelka Jana Plachá ze ZŠ Jana Palacha.

Zkusí si, jak funguje, když člověk poodstoupí a řekne si, že děti možná samy přesně vědí, co potřebují, a že mají sílu si to také zařídit.

Projektový management v praxi

Děti se učí plánovat, stanovit jasný cíl a postupy, jak jej dosáhnout – de facto takový projektový management v praxi. Kromě zkoumání spolupráce, finanční gramotnosti či komunikace s vedením školy a dalšími aktéry sahají cíle Řešíme společnou výzvu ještě hlouběji: „Jde o budování důvěry dětí ve vlastní schopnosti odpovědně vyřešit výzvu, kterou si samy zvolí a považují ji za důležitou a smysluplnou,” říká jedna z garantek programu Klára Kolmanová s tím, že hlavním přínosem pro děti je převzetí větší zodpovědnosti za své učení. „A pro pedagogy je to podpora, aby jim k tomu mohli vytvořit vhodné příležitosti a prostředí,” dodává Kolmanová.

Některé záměry nakonec neklapnou, v minulém roce se řešila například kolísající motivace žáků i pedagogů, přecenění vlastních sil, malá podpora ze strany zřizovatele školy a další problémy. I na tom se dá ale mnohé naučit. „Že první nápad není vždycky dobrý, patří k životu. Je užitečné zažít si, jak se dají takové situace dál řešit,“ říká koordinátorka projektu Šárka Mrňáková. Výzvou může být program i pro učitele. „Zkusí si, jak funguje, když člověk poodstoupí a řekne si, že děti možná samy přesně vědí, co potřebují, a že mají sílu si to také zařídit,” dodává Mrňáková s tím, že projekt nabízí také cestu, jak ve škole posílit vzájemnou důvěru. Z programu měly radost i děti. „Poprvé jsme si mohli jako třída sami říct, jak naložíme s větší finanční částkou,“ říká sedmák Michal ze ZŠ Kamenná stezka. „Pořád jsme něco počítali, moc mě to bavilo.“

Křesetická tiskovka v pořadu Zprávičky

Související článek

Křesetická tiskovka v pořadu Zprávičky

Cílem zároveň není financovat jen nákup věcí, ale spíš školy podpořit ve změně učení a v práci na zlepšování vztahů.

Pilotní rok

Do programu, jenž míří na žáky 1. i 2. stupně a na 1. a 2. ročníky středních škol, se v prvním ročníku a pilotním testování zapojilo 15 tříd z celého Kutnohorska. „Cílem zároveň není financovat jen nákup věcí, ale spíš školy podpořit ve změně učení a v práci na zlepšování vztahů,” vysvětluje Kolmanová. Důraz bude tedy letos kladen více na to, aby se dětem podařilo něco ovlivnit, změnit, inovovat v rámci vztahů, výuky nebo prostředí, ve kterém se učí.
 
Užitečné odkazy
Metodika Řešíme společnou výzvu
Informace pro zájemce pro rok 2022/2023
Video a fotogalerie z programu

Pro inspiraci – některé projekty v rámci Řešíme společnou výzvu z minulosti
Tisková konference s hejtmankou
Vylepšení školní terasy
Šatní skříňky
Želvičky do třídy
Závěrečné prezentace v GASK
Renovace tělocvičny
Muzikál na ZŠ Jana Palacha
Beseda o bezpečnosti na internetu