Přihlášky uzavřeny. Máme 14 uchazečů!

Děkujeme 14 týmům z různých regionů za přípravu velmi kvalitních přihlášek do našeho výcviku. Teď nás čeká nelehký úkol – vybrat z nich 4 regiony, 4 týmy, se kterými se budeme v příštím roce pravidelně potkávat a hledat cesty, jak dál šířit naše zkušenosti a poznatky z projektu Eduzměna.

Výcvikový program Eduzměny spočívá v zážitkových vzdělávacích setkáních, stážích na Kutnohorsku a supervizích. Účastníci si uhradí náklady na dopravu, ubytování a stravu, o vše ostatní se postará nadační fond. O konečném výběru budeme určitě informovat, sledujte nás i v novém roce 2023.

Eduzměna hledá cesty, jak se šířit dál

Související článek

Eduzměna hledá cesty, jak se šířit dál