Poprvé s regionálními partnery

Na našem pravidelném pracovním setkání obsahových partnerů jsme v druhé polovině září přivítali také zástupce regionů – obcí z rozšířenou působností,  které kývly na spolupráci při přípravě modelu regionální podpory vzdělávání. V žižkovské Pracovně se sešla velmi pestrá skupina lidí z neziskových organizací, z místních samospráv a/nebo MASek z Kutné Hory, Moravského Krumlova, Nového Boru, Přelouče, Přeštic, Semil a regionu Hlučínska. Přidali se k nám také zástupci z Jihlavy, Kroměříže a Městské části Praha 10, které sice nejsou mezi předvybranými regiony pro pětiletou pilotáž, ale o Eduzměnu projevily zájem.

Živě jsme diskutovali nejen o konkrétních cílech projektu Eduzměny, ale také o tom, co v regionech již nyní funguje a jaké jsou jejich skutečné potřeby a očekávání od Eduzměny. Všichni přítomní si cenili otevřenosti, s jakou se k tématům přistupuje, a těší se na další společná setkání, v nichž budeme do konce roku pokračovat.