Podpora jde také do zkušebních regionů

Eduzměna však nepomáhá jen na Kutnohorsku. Zaměřujeme se rovněž na naše zkušební regiony, které se s námi v uplynulém roce podílely na přípravě modelu podpory vzdělávání, a po výběru pilotního regionu projevily zájem dále s Eduzměnou spolupracovat. Jedná se o Přešticko, Semilsko, Novoborsko, Hlučínsko a Jihlavu.

Nadační fond Eduzměna každému z těchto regionů nabídl grant, jenž mohou využít na podporu a rozvoj vzdělávání. Hlučínsko by například rádo podpořilo projekt řízení kvality na školách a nabízí mentoringové kurzy pro vedení škol. Zároveň chystá zábavný a inspirativní den pro veřejnost zaměřený na moderní technologie. Novoborsko také plánuje, že by vedení škol nabídlo možnosti koučinku a mentoringu i s tím, že by se školy finančně spolupodílely. Jihlava grant využije k tomu, aby si školy díky facilitaci stanovily konkrétní plán dalšího rozvoje, a to na základě závěrů Analýzy potřeb jihlavských základních škol. Město zároveň odsouhlasilo, že se na nákladech s tímto spojených bude také podílet.

Zkušební regiony: na Přešticku a Blovicku dostali učitelé šanci uskutečnit své nápady

Související článek

Zkušební regiony: na Přešticku a Blovicku dostali učitelé šanci uskutečnit své nápady