Nadační fond Eduzměna v roce 2020

Vážení partneři a přátelé Eduzměny,

rok 2019 se nesl ve znamení příprav na spuštění pilotního projektu Eduzměny. Pro jeho realizaci jsme hledali vhodné partnery jak na straně odborníků, tak i obcí, v nichž by mohl proběhnout, a také vhodné dárce, kteří by jeho uskutečnění pomohli financovat. V tomto ohledu si dovolím tvrdit, že máme za sebou rok úspěšný, nabitý každodenním úsilím, zápalem pro představení opravdové změny v českém školství a vytvářením nových smysluplných partnerství.

S našimi sedmi obsahovými partnery jsme ladili projekt Eduzměny po praktické, odborné stránce. Při pravidelných setkáních jsme téměř dokončili model podpory regionálního školství a plán, jak co nejlépe a nejefektivněji vstoupit do vybraného regionu. Ke konci roku bylo do širšího týmu Eduzměny zapojeno již přes 70 lidí z různých oblastí. Jejich důvěra a naše společné zapálení pro změny v českém školství posouvá celý projekt mílovými kroky kupředu!

Během roku jsme se také snažili na naši stranu získat nové donory. Kromě čtyř zakládajících organizací – Nadace České spořitelny, Nadace Karla Janečka, Nadace OSF a Nadačního fondu Avast – nás nyní podporuje ještě Nadace RSJ, nadace Porticus a Nadace Jablotron.

Setkávali jsme se i se zástupci řady obcí s rozšířenou působností, kteří se chtěli o Eduzměně dozvědět více, aby mohli zvážit, zda budou mít zájem se ucházet o účast v pilotním projektu. S nimi jsme probírali nejen projekt Eduzměny, ale také jsme od nich zjišťovali, co již v jejich regionech funguje a jaké jsou jejich skutečné potřeby a očekávání od projektu.

Ten pravý start Eduzměny nás ale čeká teprve v roce 2020, který tedy právem všichni považujeme za přelomový. Hned na jeho začátku vybereme mezi Kutnou Horou, Semily a Přešticemi jednu obec, v níž pilotní projekt Eduzměny od září spustíme. Tomu budou předcházet setkání se zástupci těchto obcí, na nichž si ověříme zájem nejen vedení obcí, ale především zástupců z řad ředitelů a učitelů místních škol, případně i rodičů, podílet se na projektu.

Společně s relevantními partnery z vybrané obce pak budeme až do léta projekt Eduzměny finalizovat, ladit a přizpůsobovat potřebám daného regionu tak, aby byl pro všechny místní aktéry co nejsmysluplnější a nejužitečnější, a především – aby se jeho výsledky odrazily v praxi, tedy nejen ve výsledcích žáků a studentů, ale i v celkové atmosféře v místních školách.

Klíčový krok pak uděláme na začátku září, kdy dojde k uvedení projektu Eduzměny do praxe a začne i jeho postupné průběžné vyhodnocování.

Nyní tedy vstupujeme do roku, v jehož průběhu roztočíme větrník změn v českém školství, a já si přeji, aby tyto změny byly vnímány pozitivně nejen v očích široké veřejnosti a obyvatel vybrané obce, ale především v očích dětí, protože o ně a jejich budoucnost Eduzměně jde.

Zdeněk Slejška, ředitel Nadačního fondu Eduzměna