Nadace RSJ je naším novým dárcem

Před koncem roku se k nám připojil nový významný dárce, Nadace RSJ. Vzdělávání je jednou z klíčových oblastí, do níž Nadace RSJ svou podporu směřuje.

„Naším přáním je vytvořit v českých školách prostředí, v němž se děti budou cítit dobře a budou optimálně rozvíjet svůj potenciál. Zvláštní pozornost věnujeme skupině přemýšlivých dětí, jejichž specifické psychické a výukové potřeby je třeba adekvátně naplňovat, aby se mohly zdravě a spokojeně vyvíjet. Naši podporu a uznání si zaslouží pedagogové i další pečující dospělí ve školství. Nadační fond Eduzměna je tedy pro Nadaci RSJ vhodným partnerem, jelikož jeho dlouhodobá vize a strategie je komplexní, praktická, postavená na znalosti prostředí a na široké spolupráci mnoha lidí, včetně odborníků s hlubokými zkušenostmi nejen v oblasti vzdělávání. Je to projekt, který nás naplňuje optimismem,“ říká za nadaci její ředitelka Lenka Eckertová.

V Eduzměně se těšíme na spolupráci s Nadací RSJ a věříme, že společně naplníme naši vizi – aby se všechny děti ve škole učily naplno, s radostí a s rovnými šancemi a ze školy odcházely připravené na výzvy a příležitosti 21. století.

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu. Více informací zde.