Jsme ve finále Cen SDGs!

Asociace společenské odpovědnosti už pátým rokem oceňuje projekty, které míří k naplňování Cílů udržitelného rozvoje (SDGs). Letos se do soutěže přihlásilo neuvěřitelných 238 projektů a Eduzměna se probojovala mezi nejlepší z nich. Jsme totiž ve finále v kategorii Vzdělání.

Na těchto cílech (SDGs) se v roce 2015 shodly všechny členské státy OSN a představily tak společný plán pro lepší svět. Do roku 2030 chtějí zlepšit podmínky a kvalitu života, aby všichni lidé na zemi mohli žít důstojný život bez chudoby, hladu a nerovnosti, a mohli plně rozvinout svůj potenciál.

Ceny SDGs dávají příležitost velkým globálním firmám, ale i malým a středním podnikům včetně neziskových organizací, škol i měst, ukázat, jakým způsobem pomáhají svou činností aktivně naplňovat principy udržitelného rozvoje. A nejen to: svými činy motivují další k začlenění Cílů udržitelného rozvoje do svých každodenních aktivit. Víc o cenách Asociace společenské odpovědnosti čtěte tady.

Eduzměnu podpořilo memorandem ministerstvo i zřizovatelé

Související článek

Eduzměnu podpořilo memorandem ministerstvo i zřizovatelé