Jsme připraveni, zní z regionů

Máme za sebou 3 pracovní setkání v regionech. Vlastně taková rande se zástupci Semilska, Přešticka a Kutnohorska. Čeká nás totiž nelehký úkol: vybrat z těchto tří regionů jeden, který se stane pilotním a v němž se následujících pět let budeme společně snažit posunout vzdělávání dětí. A proto jsme potřebovali zjistit, jak nás vnímá druhá strana, jak zástupci ředitelů škol, učitelů, zřízovatelů, ale i rodičů v regionu mají chuť na změnu a jak si umí představit zapojit se do společné práce.

Obsahoví partneři Eduzměny si pro účastníky setkání připravili pestrý program. Nechyběla prezentace projektu, jeho vize, cílů i navrhovaných základních opatření. Přítomní měli možnost prostřednictvím moderních technologií dát zpětnou vazbu a poskytnout nám svůj pohled na region, na vzdělávání, na Eduzměnu. Odpoledne na všechny čekala velmi kreativní práce ve skupinách na pocitových mapách. S radostí jsme zaznamenali, jak tyto aktivity přítomné vtáhly do hry a umožnily jim přirozeně projevit svůj názor.

Máme obrovskou radost, že v regionech nás přijali se zájmem a zvědavostí a že jsme měli příležitost je lépe poznat. Ze zpětné vazby vyplývá, že mnozí jsou otevření změně a nové zkušenosti a připraveni přiložit ruku k dílu. Moc si toho vážíme. Protože slovy přítomných: „Víme, že nás čeká dlouhá cesta, že musíme být vytrvalí, ale jsme připraveni ji nastoupit.“

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu. Více informací zde.