Jak žáci, učitelé a ředitelé hodnotí školu a vzdělávání?

Letos v červnu jsme v Eduzměně oslovili několik základních a středních škol s jednoduchou anketou. Šlo nám o to získat zpětnou vazbu od žáků, studentů, učitelů i ředitelů na hodnocení  své školy, zjišťovali jsme rovněž, zda si myslí, že škola připravuje na život a co by ve své škole případně změnili. Do naší ankety se zapojilo 165 respondentů z různých typů a velikostí škol napříč Českou republikou.

Podle 70 % zúčastněných žáků i učitelů škola připravuje na život v současném světě. Z těchto pozitivních odpovědí vyplynulo, že jejich škola nabízí kvalitní vzdělávání kvalitními učiteli, má otevřené a akční vedení, poskytuje bezpečné prostředí pro děti nebo má individuální přístup k dětem. Ti, co si naopak nemyslí, že jejich škola připravuje na život, uvádějí jako důvod tohoto rozhodnutí nedostatek praktické výuky, tlak na faktické vědomosti, vysoký počet studentů ve třídách, přístup učitelů, zastaralý systém školství a vybavení školy či ne příliš kvalitní učitele.

Nicméně, pokud by měli své škole vystavit známku, více jak tři čtvrtiny žáků a učitelů by své škole dali za jedna či za dvě. Ředitelé jsou o něco pozitivnější a své škole by celých 60 % dalo za jedna.