Jak na systémové změny ve vzdělávání

Během příprav nadačního fondu jsme zjišťovali, co vše se v minulosti dařilo i nedařilo udělat ve vzdělávání. Z rozhovorů, které jsme vedli s organizacemi pohybujícími se dlouhodobě ve vzdělávání, vznikla studie Jak na systémové změny ve vzdělávání.

Na dvaceti stranách má čtenář možnost zjistit, co to vlastně jsou systémové změny, čím se vyznačují a jaké spektrum změn lze případně vymezit. Pro pochopení dopadu jsou pak nabídnuty konkrétní příklady pěti organizací, které se pohybují na trhu různě dlouho a mají za sebou pestrou minulost. Navazuje pak část třinácti osvědčených doporučení, která se objevila při hloubkových rozhovorech jako klíčová. Přístup organizací k zavádění inovací je pak ilustrován na schématu spirály sociálních inovací a jsou nabídnuty dovednosti, které patří k jejím jednotlivým etapám. Organizace mají tak možnost si ujasnit, ve které etapě se nacházejí a jaké dovednosti jsou pro ně v danou chvíli klíčové. Poslední část pak studii doplňuje o oblast, která v českém nezisku ještě nebyla tolik popsána, a tím je tzv. škálování řešení. Zde se studie opírá o zahraniční zkušenosti a nabízí čtyři strategie, které se osvědčují při rozšiřování sociálních inovací na další uživatele. Zároveň jsme se snažili ilustrovat jednotlivé strategie opět na konkrétních příkladech českých organizací. Na závěr studie je vybráno pět top doporučení k realizaci systémových změn.

Studie je ke stažení zde.

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu. Více informací zde.