Jak na distanční výuku na Kutnohorsku

Rádi bychom pomohli s řešením obtížné situace, v níž se nyní kvůli mnohým výzvám domácí výuky nacházejí děti, rodiče i učitelé. Proto jsme se minulý týden „virtuálně“ sešli s vybranými zástupci našich obsahových partnerů, MAP a ředitelkami dvou základních škol na Kutnohorsku, kde bude v září spuštěn pilotní projekt Eduzměny. A společně jsme se zamysleli nad možnými způsoby, jak tento náročný proces všem zúčastněným co možná nejvíce usnadnit.

Ukazuje se, že bude třeba systematicky řešit hned několik věcí – zamyslet se nad tím, jak smysluplně vybírat práci a úkoly pro děti (a rodiče), vyřešit, jak technologicky zajistit možnost účasti pro všechny strany, sladit postup pedagogických týmů a najít způsob co možná nejefektivnější komunikace s rodiči a dětmi, aby od nich mohla být získávána zpětná vazba.

Začátkem tohoto týdne jsme proto spolu s MAP oslovili vedení škol na Kutnohorsku s nabídkou spolupráce:

  • Zaprvé můžeme pomoci se zajištěním potřebného technického vybavení tam, kde chybí.
  • Zadruhé nabízíme pomoc s nastavením vhodné platformy pro vzdělávání online – s výběrem a sjednocením online prostředí umožňujícího výuku a komunikaci, a se zorientováním se ve způsobu fungování a možnostech využití.
  • Zatřetí pak chceme poskytnout možnost metodického vedení při zavádění a vedení online výuky, pomoc s nastavením potřebných zásad a pravidel a prostor pro sdílení příkladů dobré praxe.

Momentálně sbíráme zpětnou vazbu od vedení škol, abychom získali co nejlepší představu o jejich aktuálních problémech a potřebách.

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu. Více informací zde.