Jak jsou na tom čeští žáci v hodnocení PISA 2018?

Nedávno publikované výsledky testů PISA 2018 ukazují, že se pomalu zvyšuje úroveň znalostí v jednotlivých gramotnostech. To je pozitivní zpráva. Včetně našeho umístění lehce nad průměrem zemí OECD. Česká republika dosáhla 490 bodů, průměr je 487. Výsledky PISA 2018 však přinášejí i řadu alarmujících poznatků. 

Dívky jsou lepší v čtenářské gramotnosti

Jednou z testovaných znalostí v rámci PISA je čtenářská gramotnost. Výsledky českých žáků v této oblasti ukazují, že se zvyšuje rozdíl mezi dívkami a chlapci. V OECD je průměrný rozdíl 30 bodu, v ČR pak 33. Pod základní úrovní čtenářské gramotnosti (1. a 2. úroveň ze 6 možných) je 26 % chlapců oproti 15 % dívek. Naopak v ní vyniká 6 % chlapců a 10 % dívek (dosáhli 5. a 6. úrovně). V ostatních gramotnostech nejsou rozdíly naštěstí tak významné.

Podle vysvětlení České školní inspekce se v rozdílných výsledcích chlapců a dívek pravděpodobně odrážejí rozdílné čtenářské preference a postoje. Celkově se chlapci méně často setkávají s delšími a souvislejšími texty, což se může promítnout do jejich schopnosti a dovednosti pracovat s texty.

Stále se prohlubují rozdíly mezi školami

Právě v již zmiňované čtenářské gramotnosti, na níž se aktuální testování PISA zaměřilo, je rozdíl mezi výsledkem žáků víceletých gymnázií a těch ze středních odborných škol bez maturity větší než dvě úrovně. Na nejvyšší dvě úrovně ve čtenářské gramotnosti dosáhlo přes 70 % studentů víceletých gymnázií, ale  jen necelých 5 % studentů učilišť. 

Také kraje se od sebe vzdalují

Nejvíce žáků, kteří nedosáhli základní gramotnostní úrovně, je v Ústeckém kraji (36 %) a dále v Jihomoravském (32 %) a Moravskoslezském kraji (32 %). Naopak nejlepších výsledků dosáhli žáci a studenti z Prahy a Zlínského kraje: necelých 10 % z nich nedosáhlo  základní gramotnostní úrovně, naopak téměř 30 % dosahuje nejvyšších úrovní.

První příčka pro Estonsko

V mezinárodním měřítku dosáhlo zajímavých výsledků Estonsko. To totiž v hodnocení neustále roste a letos se dokonce umístilo na prvním místě mezi zeměmi OECD. V Estonsku se totiž v posledních letech zaměřili na celkovou proměnu svého vzdělávacího systému. A začínají sklízet úspěchy. 

Lze si jen přát, abychom se příkladem Estonska co nejdříve inspirovali.

Zajímavé srovnání výsledků PISA 2018 jednotivých zemí OECD si můžete prohlédnout v této interaktivní mapě.

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu. Více informací zde.