Jak bude probíhat evaluace Eduzměny?

Evaluace pilotáže Eduzměny bude mít dvě roviny. V první se výzkum zaměří na měřitelné výsledky, tedy na to, aby bylo možné kvalitně doložit změnu, které chceme dosáhnout. Nejvyšší prioritou je přitom zlepšení na úrovni žáků, a to nejen jejich kompetencí, ale i toho, aby do školy chodili s větší chutí. Druhá rovina evaluačního výzkumu se pak zaměří na samotný průběh projektu. „Chceme pomáhat partnerům porozumět, co (ne)funguje a proč. Žádný projekt s ambiciózními cíli se totiž neobejde bez zpětné vazby a neustávajícího učení se,“ upozorňuje Jaromír Mazák z organizace Schola Empirica, která pro Eduzměnu evaluaci zajišťuje.