Inspirativní webináře a „sdílející ředitelé“. Co dalšího se odehrálo ve zkušebních regionech?

Hlučínsko, Přešticko, Semilsko, Jihlava a Novoborsko, to jsou regiony, které se s námi v roce 2019 podílely na přípravě modelu podpory vzdělávání a když jsme za náš pilotní region vybrali Kutnohorsko, projevily zájem dál s Eduzměnou spolupracovat. Zajímá nás proto, co se u nich z hlediska vzdělávání odehrává. Zůstáváme v kontaktu a těmto takzvaným zkušebním regionům poskytujeme podporu.

Ukázalo se, že když mají ředitelé společné téma, které je opravdu pálí, jako byl například covid, tak mezi sebou začnou sdílet.

Když je krize, ředitelé sdílejí

Na Přešticku a Blovicku podobně jako Eduzměna na Kutnohorsku podporují sdílení ředitelů, tedy setkávání, kde si lidé z vedení škol předávají zkušenosti a společně se baví o tom, co se daří, nebo naopak nedaří a jak na to. „U malotřídek, které sdílení potřebují více, se už setkávání krásně nastartovalo. Chtějí se scházet a radí si navzájem,“ řekla Martina Naxerová, hlavní manažerka projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II Blovice a Přeštice, na společném setkání s Eduzměnou.

První ročník Ředitelské akademie se odehrál loni v létě. Na snímku jsou její účastníci.

U ředitelů velkých škol je to ale jinak. Sdílení se účastní, pokud zrovna řeší problém nebo téma, které je společné všem. To potvrzuje i projektová koordinátorka Eduzměny Iva Vopěnková, která totéž vypozorovala na Kutnohorsku.
„Ukázalo se, že když mají ředitelé společné téma, které je opravdu pálí, jako byl například covid, tak mezi sebou začnou sdílet. Na Kutnohorsku sice byla do té doby setkání tematicky zaměřená, ale sdílení bylo spíše formální. Covid vše nastartoval. Zasíťovali se a ředitelky si mezi sebou začaly volat i mimo sdílení,“ vysvětlila Iva Vopěnková. „Totéž se pak ukázalo s Ukrajinou, když přišla krize, připojili se opět všichni,“ dodala Iva Vopěnková.

Velkou radost nám udělalo například zapojení paní učitelky z merklínské školy, která díky grantu vyjela na krátkou letní stáž, aby domluvila a zorganizovala zahraniční spolupráci se školou ve Francii.

Důležité je i místo, kde setkání ředitelů a ředitelek probíhá. „Dobře funguje sdílení v mateřských školách, kde se ředitelky domluvily, že budou po jednotlivých školkách ‚rotovat‘. Kromě toho, že mají společné téma, tak si prohlédnou i konkrétní školku,“ dodala Iva Vopěnková.
Na Přešticku Eduzměna pomohla i s rozjezdem Ředitelské akademie. Za našeho přispění se letos koná už její druhý ročník. Důležitou součástí také tohoto setkání byla možnost sdílení a výměny zkušeností jednotlivých ředitelů a ředitelek. 
Inspirací jsou i Minigranty, které Eduzměna zavedla na Kutnohorsku. Jejich cílem je pomoci vstřícnější atmosféře škol a podpořit spolupráci. Na Přešticku díky minigrantům získaly podporu zajímavé nápady a projekty. „Velkou radost nám udělalo například zapojení paní učitelky z merklínské školy, která díky grantu vyjela na krátkou letní stáž, aby domluvila a zorganizovala zahraniční spolupráci se školou ve Francii. Tento projekt s názvem Home and Beyond bude fungovat formou e-twinningu (platforma, jejímž prostřednictvím mohou zaměstnanci škol z různých evropských zemí vzájemně komunikovat a spolupracovat) a žáci budou pracovat s tématy zaměřenými na kulturu, historii i tradice obou regionů,“ sdělila Martina Naxerová.

Učitelka z merklínské školy díky grantu Eduzměny vyjela na krátkou letní stáž, aby domluvila a zorganizovala zahraniční spolupráci se školou ve Francii.

Hurá, ve škole mají psychologa

Také naše zkušební regiony řeší duševní zdraví dětí a péči o něj. Například škola v Přešticích nově spolupracuje i díky propojování v rámci MAPu se školním psychologem. 
„Máme z toho velkou radost, protože ho škola opravdu potřebuje. Jedná se totiž o naši největší školu, má kapacitu 1200 dětí a na druhý stupeň tam přicházejí děti z malotřídek z celého širokého okolí,“ vysvětlila Pavla Dusíková Jindrová, metodička a facilitátorka Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II Blovice a Přeštice. Psycholog pomáhá se začleněním nových dětí do kolektivů a řeší problémy, které se na škole objeví. Vedení školy se zaměstnáním psychologa nejdřív váhalo a hlavně hledalo vhodného kandidáta. S tím pomohli lidé z MAPu.
„Na jedno setkání jsme pozvali školního psychologa z jiné školy, který vyprávěl, jak ve škole funguje,“ popsala Pavla Dusíková, co konkrétně pro školu udělali. Na doporučení psycholožky, se kterou spolupracují, pak předali kontakt na odborníka. „Škola si psychologa vyzkoušela a zjistila, že to opravdu umí s dětmi i s učiteli,“ dodala Pavla Dusíková.

Webináře pro rodiče se zaměřily mimo jiné na školní zralost, první nástup do školky a do školy, pochopení agresivního chování u dětí, problematiku stanovování hranic ve výchově a obecně otázky spojené s výchovou a jejími úskalími.

Zkušební regiony: Na Hlučínsku se zaměřili na pedagogický leadership ředitelů

Související článek

Zkušební regiony: Na Hlučínsku se zaměřili na pedagogický leadership ředitelů

Inspirující semináře a webináře na Hlučínsku

V dalším ze zkušebních regionů, na Hlučínsku, se díky inspiraci Eduzměnou zaměřili na školy a podporu lidí, kteří je vedou. Díky grantu nadačního fondu uspořádali manažerský program pro vedení škol, školek, středisek volného času i základních uměleckých škol. Připojit se mohli i zřizovatelé. „Potěšilo nás, že se programu účastnila značná část ředitelů škol, dokonce i ti, kteří již v minulosti obdobnými kurzy prošli,“ řekla Dagmar Quisková, manažerka MAS Hlučínsko.

Díky grantu nadačního fondu Eduzměna na Hlučínsku uspořádali manažerský program pro vedení škol, školek, středisek volného času i základních uměleckých škol. Na snímku jsou jeho účastníci.
Velký ohlas měla také série webinářů věnovaná učitelům i rodičům. Připojit se mohlo 150 lidí najednou a ani to občas nestačilo. Některé webináře se tak kvůli velkému zájmu opakovaly.
„Webináře pro rodiče se zaměřily mimo jiné na školní zralost, první nástup do školky a do školy, pochopení agresivního chování u dětí, problematiku stanovování hranic ve výchově a obecně otázky spojené s výchovou a jejími úskalími. Prostor byl vyhrazen také novodobým závislostem, rizikům a nástrahám na internetu, kyberšikaně, ale i radám, jak u dětí trvale budovat kreativní přístup k technologiím bez větší námahy, bez represí a pozitivně,“ vysvětlila Dagmar Quisková.

Proto jsme s Eduzměnou vymysleli vzdělávací výcvik, který není cílený jen na ředitele. Je ale na nich, koho vyberou. Může to být fyzikář, uklizečka nebo sám ředitel. Je důležité, aby pochopili, o co jde, a získané zkušenosti si pak předali mezi sebou.

Vize pro ředitele škol

Podobně jako na Přešticku i na Semilsku Eduzměna pomohla s propojením ředitelů a jejich vzájemným sdílením. V uplynulém roce pak dostali ředitelé novou nabídku – pomoc s formulováním vize školy.
„Nabídli jsme to úplně všem, ale nezafungovalo to. Načasování v době covidu hrálo v náš neprospěch. Přihlásila se pouze jediná ředitelka,“ vysvětlila starostka Semil Lena Mlejnková. „A proto jsme s Eduzměnou vymysleli vzdělávací výcvik, který není cílený jen na ředitele. Je ale na nich, koho vyberou. Může to být fyzikář, uklizečka nebo sám ředitel. Je důležité, aby pochopili, o co jde, a získané zkušenosti si pak předali mezi sebou,” popsala Lena Mlejnková nejnovější projekt, který se na Semilsku rozjíždí za podpory Nadačního fondu Eduzměna.