Iniciativa Cesty pomůže mladým uprchlíkům na českém pracovním trhu

Propojit mladé uprchlíky z Ukrajiny s takovými pracovními příležitostmi, které jim umožní zároveň pokračovat ve vzdělávání a rozvíjet své praktické dovednosti. To je cíl iniciativy Cesty, kterou na konci loňského roku spustil UNICEF spolu s velvyslanectvím USA v České republice, vládními partnery a neziskovými organizacemi.

Do projektu je zapojen také nadační fond Eduzměna, který usiluje o systémovou změnu českého vzdělávání a už téměř dva roky pomáhá také s koordinací aktivit dárců právě v oblasti vzdělávání ukrajinských dětí a mládeže.

 „Pro Eduzměnu je důležité, aby mladí lidé odcházeli ze škol připraveni na praktický život v 21. století. A ti, kteří, jsou nuceni kvůli své životní situaci upřednostnit zaměstnání před vzděláváním, aby měli možnost vzdělávání buď neopustit, nebo mohli své dovednosti dlouhodobě rozvíjet přímo tam, kde pracují. Věříme, že tento projekt jednak pomůže mladým Ukrajincům, a zároveň přispěje k podpoře lokálních a národních ekonomik,“ říká Ivana Šenitková, která má v Eduzměně koordinaci aktivit kolem Ukrajiny na starosti a která je zároveň součástí pracovní skupiny Cesty spolupracující na designu a rozvoji této iniciativy.

V České republice žije více než 70 tisíc lidí se statutem dočasné ochrany ve věku 15 až 24 let. 9 500 patnácti až devatenáctiletých pracuje. Na základě kvantitativních dat a kvalitativních rozhovorů UNICEF zjistil, že mladí uprchlíci musí dělat složité kompromisy, když se rozhodují mezi vzděláním a výdělkem a že mnohdy ani reálnou možnost volby nemají. Jsou nuceni pracovat, často ve špatných pracovních podmínkách, aby zajistili své základní životní potřeby a mnohdy také životní potřeby svých rodin v České republice nebo na Ukrajině. Jejich motivace ke vzdělávání pak ustupuje na druhou kolej. To způsobuje začarovaný kruh, kdy základní překážkou pro integraci je neznalost jazyka, naučit se ho je ovšem složité, když jste celý den v práci. 

Jazyk je stále největší bariérou vzdělávání ukrajinských dětí

Související článek

Jazyk je stále největší bariérou vzdělávání ukrajinských dětí

Projekt motivuje a podporuje firmy, aby uprchlíky zaměstnaly, a zároveň jim jako součást profesního rozvoje usnadnily přístup k jazykovým kurzům, akreditovaným či neformálním vzdělávacím příležitostem a mentoringu skrze neziskové organizace, státní instituce a školy. Cílem je v letošním roce zajistit takové příležitosti pro 1 500 mladých lidí.

Věříme, že iniciativa Cesty prospěje nejen životní situaci mladých ukrajinských uprchlíků, ale bude přínosem také pro socio-ekonomické prostředí České republiky a pro obnovu a rekonstrukci poválečné Ukrajiny. A pokud by se vaše firma ráda zapojila, neváhejte se přihlásit k tzv. veřejnému závazku. Kontaktujte přímo UNICEF: cesty@unicef.org. Více informací najdete také zde.

 

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu. Více informací zde.