Hledáme školy z celého Česka, které mají chuť se díky zpětné vazbě posouvat

  • Jak moc rády chodí děti do školy?
  • Zlepšuje se jejich schopnost porozumět čtenému textu nebo řešit problémy?
  • Jak si žáci stojí v matematice a vědeckém uvažování v porovnání s dalšími školami?
  • Co by se dalo vylepšit, aby se ve škole žáci cítili bezpečněji a příjemněji?
  • Jsou naši učitelé v práci spokojenější než kolegové v jiných školách? Roste jejich spokojenost? Jaké faktory k tomu přispívají?
  • Co by na škole vylepšili rodiče, kdyby měli tu možnost?

Odpovědi na tyto a další otázky mohou školy zjistit díky zapojení do bezplatného datového servisu, který nabízí vybraným školám Nadační fond Eduzměna.

Eduzměna od září vstupuje do fáze přímé práce se školami na Kutnohorsku. Aby šlo prokázat, zda se žáci posouvají díky této spolupráci a ne vlivem jiných celospolečenských faktorů, je kladený důraz na precizní evaluaci. Právě proto budou jedním z prvních kroků, do kterých se tým v regionu na začátku nového školního roku pustí, průzkumy znalostí i postojů žáků, učitelů a rodičů. Změřit stav na začátku spolupráce je klíčové proto, aby bylo možné následný vývoj porovnat s výchozím stavem.

V tuto chvíli hledáme školy z celého Česka, které by měly chuť se zapojit do evaluačního výzkumu. Potřebujeme totiž výsledky z Kutnohorska porovnávat s dalšími školami, které s Eduzměnou nespolupracují, a které by tvořily tzv. kontrolní vzorek. Díky tomu jim můžeme nabídnout nejen bezplatné testování a průzkumy po dobu čtyř let, ale především z nich plynoucí zajímavá data a informace, které budou moci využít pro vlastní strategické plánování. Každá kontrolní škola totiž bude dostávat unikátní individualizované zprávy na míru. Sebraná data budou navíc uvedena do kontextu, půjde porovnat jejich vývoj v čase a také s daty získanými z dalších škol v Česku.

Naším cílem v rámci evaluace a sběru dat je být pro školy maximálně užiteční a minimalizovat jakákoliv rizika. ​Proto poskytneme zpracované a anonymizované výsledky jen vedení školy a to samo rozhodne, s kým a jak případně bude výsledky dále sdílet. Naše analýzy chápeme jako podklad pro vedení školy, které si následně propojí výsledky s kontextem dané školy a doplní je o interpretaci toho, co výsledky pro školu znamenají a k jakým krokům by tedy měly vést.

Školy, které by měly zájem se do datového servisu zapojit a stát se kontrolní školou, mohou kontaktovat Moniku Hrochovou z Nadačního fondu Eduzměna (monika.hrochova@eduzmena.cz) nebo Magdalénu Klimešovou z organizace SCHOLA EMPIRICA, která je evaluátorem projektu (klimesova@scholaempirica.org).

Více informací o projektu naleznete v tomto dokumentu.