Fond pro Kutnohorsko pomohl za tři měsíce desítkám dětí a rodin z regionu

Fond pro Kutnohorsko zřízený Nadačním fondem Eduzměna pomohl za necelé tři měsíce své existence desítkám dětí a jejich rodin z regionu. Do konce června podpořil 28 projektů celkovou částkou 742 895 Kč, některé další projekty ještě čekají na schválení. Ke konci června tak skončila první etapa jeho existence spojené především s minimalizací dopadů koronavirové krize na učení dětí.

Fond však chce pomáhat i v budoucnu. „První grantová výzva skončila ke 30. červnu, o jeho dalším směřování a možnostech čerpání budeme informovat v následujících týdnech,” upozorňuje Zdeněk Slejška, ředitel Nadačního fondu Eduzměna.

Kromě pořízení notebooků a tabletů prostředky z fondu směřovaly například na vybavení studijní místnosti na jedné z ubytoven v regionu, příměstský tábor s doučováním angličtiny, výtvarné a psací potřeby, socializační a integrační pobyty pro děti, příspěvky na letní tábory, přípravné skupinky pro předškoláky či projekt komunitního doučování.

„Na začátku do fondu přicházely žádosti týkající se především řešení problému s chybějícím či nedostatečným technickým vybavením. Děti ze sociálně slabších rodin či rodin s více dětmi potřebovaly notebooky a datová připojení, učitelé mobilní telefony a tarify s neomezeným voláním,”  říká Zdeněk Slejška a dodává: „v posledních pár týdnech ubylo těchto žádostí a bylo vidět, že školy i místní neziskové a volnočasové organizace přemýšlejí o budoucnosti a hledají možnosti, jak zmírnit následky absence školní docházky na učení a socializaci dětí. Začaly žádat o podporu letních pobytových či příměstských táborů, integračních a socializačních pobytů nebo doučování.“

Koho Fond pro Kutnohorsko podpořil? Několik příběhů za všechny.

  • Notebooky pro tři žáky zručské lidušky

Tři nadaní žáci Základní umělecké školy ve Zruči nad Sázavou. První se závažným onemocněním, které ho nutí zůstávat v izolaci. Druhý se zotavuje po úrazu a má omezenou hybnost. Třetí je ze sociálně znevýhodněného prostředí. Všem Základní umělecká škola ve Zruči nad Sázavou zakoupila z prostředků Fondu pro Kutnohorsko notebooky s odnímatelnou obrazovkou, na níž se dá pomocí dotykového pera kreslit podobně jako na papír. Děti se tak mohly naplno účastnit výuky a dále rozvíjet svůj výtvarný talent.

  • Vybavení studijní místnosti na ubytovně

Dvacítka dětí z jedné z kutnohorských ubytoven se v období uzavřených škol celý den tísnila na malém prostoru zdejších bytů s dalšími rodinnými členy. Prostředí příliš nenahrávalo kvalitnímu průběhu distanční výuky. Díky penězům z Fondu pro Kutnohorsko se ale podařilo dovybavit jednu zdejší místnost. Děti tím získaly bezpečný prostor, kvalitní pomůcky a také  nezbytnou podporu při výuce.

  • Notebook pro žáka ze Základní školy a Praktické školy Kutná Hora

Žák druhého stupně Základní školy a Praktické školy Kutná Hora pochází z nelehkých sociálních podmínek. Učitelé se shodují, že se v hodinách velmi snaží a učení mu jde. Doma neměl potřebné vybavení pro to, aby se mohl zapojovat do online výuky. A tak škola pro něj požádala o zajištění notebooku. Ještě než jej však mohl začít používat, bylo třeba chlapci založit e-mail a osvěžit mu znalosti z hodin informatiky o ukládání a odesílání dokumentů. Vzhledem k omezeným možnostem setkávání probíhala tato příprava telefonicky, což situaci ještě více komplikovalo. S pomocí rodiny však chlapec vše zvládl a jeho výuka na dálku se stala zajímavější, intenzivnější a zábavnější. Nejen on, ale všichni z rodiny se zdokonalili v počítačové gramotnosti a společně se podíleli na přípravě na výuku.

  • Středoškoláci pomohou s doučováním

Prostředky z Fondu pro Kutnohorsko podpoří i projekt vrstevnického doučování. Během něj pomáhají dětem se zvládnutím probírané látky většinou studenti středních škol. Tito lektoři projdou potřebnými školeními, budou jim k dispozici mentoři z řad sociálních pracovníků a především učitelé. Ti budou jednak dohlížet na kvalitu jejich práce, ale také jim pomohou s přípravou hodin a mapováním posunu ve výsledcích doučovaného žáka. Tento způsob doučování zatím není v Česku příliš obvyklý, celosvětově se ale velmi osvědčil. Kromě přínosů pro doučované dítě pomáhá i tomu, kdo učí – rozvíjí jeho osobnost, dodává mu sebedůvěru a také dobrý pocit z pomoci druhému.

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu. Více informací zde.