Elixír do škol otevřel v Kutné Hoře centrum zaměřené na praktickou výuku fyziky

Prostor pro čerpání inspirace, výměnu zkušeností i získávání praktických nápadů pro výuku fyziky vznikl v Kutné Hoře. V základní škole T. G. Masaryka otevřelo nové fyzikální centrum Elixíru do škol, jednoho z odborných partnerů Eduzměny. Kutnohorsko tím získalo prostor pro sdílené a kolegiální vzdělávání učitelů cílící hlavně na fyzikáře a učitele přírodovědných předmětů. Podařilo se nám tak reagovat na jeden z podnětů získaných během rozhovorů s pedagogy na Kutnohorsku – přispívat k metodické podpoře učitelů.

První setkání fyzikářů a fyzikářek v novém centru proběhlo ve středu 9. září a jeho tématem byly magnety. Učitelé si užili hrátky s nimi a dozvěděli se, jak v hodinách zábavně využít magnetickou kapalinu, hřebíčkovou modelínu či proužkované magnety. „Řada učitelů by ráda učila fyziku praktičtěji a zábavněji, jenom neví, kde k tomu najít potřebnou inspiraci. Nebo jsou naopak zahlceni množstvím podnětů do výuky a nemají čas z nich vybírat. Centrum Elixíru do škol má za cíl jim ke každému tématu nabídnout několik pokusů, které mohou provádět s žáky a studenty napříč ročníky,” říká Jana Červená, vedoucí kutnohorského centra Elixíru do škol.

Po celém Česku již funguje 30 center Elixíru do škol. Jak dětem fyziku představovat zábavnějším způsobem se v nich učí učitelé z mateřských, základních i středních škol. Elixír do škol se zaměřuje na smysluplnou výuku fyziky a digitálních technologií.