Eduzměna odstartovala inspirativní návštěvy škol

Jednou z cest, jak se Nadační fond Eduzměna snaží napomoci dalšímu rozvoji pedagogů na Kutnohorsku, je nabídka návštěv inspirativních škol mimo region. Sérii pěti takových návštěv pro ředitele a učitele odstartovala začátkem listopadu exkurze v mateřské škole V Lukách v Rakovníku. Jak se vydařila očima Lenky Volfové, odborné konzultantky Eduzměny? 

Celý den byl pod taktovkou skvěle fungujícího tandemu, ředitelky Jany Kovářové a zástupkyně Radky Bradáčové. Nechyběl jim humor, otevřenost, jasná vize a schopnost toto vše předávat dál, a my tak měli jedinečnou možnost nahlédnout pod pokličku téhle školce.

Opět a zase se potvrdilo, že mít „na koho se obrátit“ předčí jakýkoliv vzdělávací program. 

Stáž byla zaměřena na 3 hlavní témata – adaptační proces, efektivitu vzdělávacího procesu a využití digitálních pomůcek v předškolním vzdělávání. Nicméně během celého dne se řešilo takřka vše. Opět a zase se potvrdilo, že mít „na koho se obrátit“ předčí jakýkoliv vzdělávací program. Potřebou sdílet bylo protkáno celé setkání.

Dopoledne jsme se věnovali hlavně personálním záležitostem na škole s důrazem na adaptační proces, a to nejen nových kolegů, ale i těch, kteří se do školy vrátí, třeba po rodičovské dovolené. Po prohlídce školy, která přinesla spousty praktické, zcela konkrétní inspirace do každodenního života škol, jsme se věnovali efektivitě vzdělávacího procesu. Jak si stanovit kritéria, jak je sledovat a jak zavádět změnu, když je třeba? To vše byly oblasti, o kterých se vášnivě diskutovalo.

Jsme unavení. Pomáhá sdílení mezi učiteli

Související článek

Jsme unavení. Pomáhá sdílení mezi učiteli

Odpoledne pak patřilo digitálním pomůckám. Po workshopu, kde nám představili více než 10 robotických „kamarádů“, které lze využít v předškolním vzdělávání, jsme měli možnost si vše sami vyzkoušet, tzn. s jejich pomocí malovat, zpívat, tančit, zkoumat, hrát si.

Věta, která zazněla od účastníků na konci našeho dne: „Kam pojedeme příště?“

Velkým přínosem pro celý průběh stáže byla i skutečnost, že se zde v roli účastníků potkali ředitelé velkých i malých škol, škol klasických i těch s alternativními prvky, stejně tak jako škol s různými zřizovateli. A co víc, někteří ředitelé přijeli dokonce v tandemu se svými průvodci.

Na závěr snad jen jedna věta, která zazněla od účastníků na konci našeho dne, a to „Kam pojedeme příště?“ Děkujeme všem, kteří si najdou čas a mají energii vzdělávat se dál a posouvat tak svoje školy stále dopředu.

Lenka Volfová, odborná konzultantka Eduzměny, členka pracovní skupiny Ředitelé