Druhý rok na Kutnohorsku: první kroky ke změně jsou za námi

Náš projekt už není jen ve fázi příprav a na Kutnohorsku děláme konkrétní věci. Spolupracujeme s řediteli, učiteli, rodiči i dětmi. Věnujeme se jednotlivým školám i regionu jako celku. Jak taková pomoc vypadá a jaké změny přinesla si můžete přečíst tady. Vnímáme, že se nám daří získávat důvěru na školách i mezi rodiči a že je větší chuť spolupracovat.


Školy se už Eduzměny „nebojí“, vnímají ji pozitivněji a pochopily, že jim může být prospěšná a užitečná. Subjektivně vnímám jako úspěch, že v osobní komunikaci s vedením škol převládá vzájemná důvěra a nevnímají moji přítomnost jako „ohrožující“, ale „podporující“.
Vít Jezbera, průvodce ve školách

Jaký byl náš první rok na Kutnohorsku?

Související článek

Jaký byl náš první rok na Kutnohorsku?

Myšlenka nového Centra podpory vzdělávání, které uvolní ruce ředitelům a pomůže rozvíjet školy i vzdělávání v celém regionu, už začíná mít jasné obrysy. Ujala se i metodická centra, kam se postupně zapojují další učitelé. Pozitivní ohlas mají i setkávání vedení škol, kde ředitelé sdílí své zkušenosti a společně se radí. Přidávají se k nim i ředitelky mateřských školek. Prostřednictvím participativních projektů zapojujeme i žáky, dětských účastníků je čím dál víc.


Jsem ráda, že se Eduzměně daří vytvářet prostředí, kde mají děti a mladí lidé možnost vyjádřit svůj hlas a dospělí berou jejich názory a návrhy vážně. Tento přístup ke vzdělávání zvyšuje jejich vnitřní motivaci.
Katarína Kalivodová,
pracovní skupina Děti, Eduzměna

Ani druhý rok na Kutnohorsku, který byl opět spojený s koronavirovou pandemií, nebyl vůbec snadný, a proto bychom všem zapojeným organizacím i jednotlivcům chtěli upřímně poděkovat za víru v dobrou věc, za jejich čas a velké nasazení. Velké uznání patří i našim dárcům, díky jejichž podpoře můžeme všechny tyto změny uskutečňovat. Děkujeme.

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu. Více informací zde.