Desetimilionová injekce pro školy na Kutnohorsku

Školní psycholog, nová zahrada, vzdělávací aktivity pro učitele, dvojjazyčný asistent nebo zahraniční jazykové pobyty. K tomu všemu už školám pomohla projektová kancelář Nadačního fondu Eduzměna. „Mateřinky“, „základky“ i střední školy z Kutnohorska za její asistence za poslední rok podaly žádosti o dotace za více než deset milionů korun. A většinu už také získaly.

Cílem projektové kanceláře je zejména ulevit přetíženým ředitelům škol, kteří podle dat Eduzměny tráví většinu času nepedagogickými činnostmi. Nabízí poradenství k jakémukoli typu dotací a grantů, ve kterých jsou školy oprávněnými žadateli, a monitoruje přehled aktuálních i chystaných výzev. 

V uplynulém roce expertky z Eduzměny řešily zejména žádosti na „šablony“ z Operačního programu Jan Amos Komenský. Některé školy se i díky naší pomoci rozhodly využít tohoto významného dotačního titulu, v němž se aktuálně rozděluje 9 miliard Kč, vůbec poprvé. 

Například Gymnáziu J. Ortena jsme pomohli získat 2,4 milionu korun na školního psychologa, dvojjazyčného asistenta či vzdělávání pedagogů. Církevní gymnázium získalo 1,5 milionu korun na školního asistenta a vzdělávání zaměstnanců školy. Celkem je navázána spolupráce s 18 školami. Podáno je 10 žádostí, z toho 9 je již schválených. Celkově byly ve spolupráci s Eduzměnou podány žádosti o objemu více než 10 milionů korun, přičemž schválena již byla podpora v celkové výši 7,2 milionu korun.

Eduzměna se rozšiřuje, v dalších regionech podpoří změnu školství

Související článek

Eduzměna se rozšiřuje, v dalších regionech podpoří změnu školství

„Tematicky je největší zájem jednoznačně o využití prostředků na školního asistenta, ve svých žádostech ho mají všechny školy,“ říká dotační expertka Eduzměny Jana Melníková. Dále je podle ní poptávka zejména po pomoci se šablonami na podporu vzdělávání pracovníků ve školách. Školy také zajímá inovativní vzdělávání dětí a žáků a v neposlední řadě i možnost financovat odborně tematická a komunitní setkávání.

Tematicky je největší zájem jednoznačně o využití prostředků na školního asistenta, ve svých žádostech ho mají všechny školy.

Kromě „šablon“ projektová kancelář pomáhala zejména s žádostmi o finanční podporu proměny školních zahrad. Dotační specialisté asistovali zejména MŠ/ZŠ Křesetice, kde se podařilo získat 500 tisíc korun ze Státního fondu životního prostředí, a věc konzultovali i v MŠ Sv. Jakuba a na ZŠ Žižkov.

ZŠ a MŠ Červené Janovice jsme také pomohli zpracovat projektovou žádost ve výši téměř 10 tisíc eur do grantového programu Erasmus+, díky čemuž budou, doufejme, moci vyjet pedagožky školy na zahraniční jazykové stáže do Irska.

Předností dotační kanceláře Eduzměny je, že spolupracuje jak s řediteli škol, tak s průvodci Eduzměny na školách, kteří se snaží být v kontaktu kromě vedení i s učiteli, rodiči a žáky. „Školu tedy vidíme v širších souvislostech a komplexněji než běžná projektová kancelář,“ shrnuje Melníková. Ta s kolegyní Romanou Pomichálkovou nabízí expertní poradenství při zpracování žádostí do pestré škály výzev – investičních, environmentálních i na tzv. měkké projekty, do nichž plynou zdroje mimo jiné z ministerstva školství, ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva financí, ministerstva životního prostředí, ale i lokálních zdrojů skrze MAP, MAS – IROP, Plán rozvoje venkova a v neposlední řadě i prostředky nadací. A investiční konzultace v oblasti školství poskytujeme také zřizovatelům. Poradenství je v tuto chvíli pro školy zdarma. Výhledově by se na něm měly školy finančně podílet.  
 
Kontakt na projektovou kancelář: 
Jana Melníková 
jana.melnikova@eduzmenaregion.cz

Romana Pomichálková
Romana.pomichalkova@eduzmenaregion.cz

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu. Více informací zde.