Darujeme kroužky dětem

Společně s Českou radou dětí a mládeže jsme právě rozjeli projekt Darujeme kroužky dětem, jehož cílem je pomáhat rodinám ve finanční tísni s úhradou nákladů na mimoškolní aktivity. Rodiče českých a ukrajinských dětí tak mohou získat příspěvek ve výši až 2 000 Kč na dítě a pololetí. Reagujeme tak na zhoršenou finanční dostupnost zájmového a neformálního vzdělávání pro znevýhodněné rodiny. 

Původním impulsem pro vznik projektu bylo napomoci integraci dětí ukrajinských uprchlíků mezi své vrstevníky. Nicméně aktuální ekonomická situace i dosavadní průzkumy nám ukazují, že finančně podpořit volnočasové aktivity je potřeba nejen v ukrajinské komunitě, ale že i čeští rodiče by tuto pomoc mohli přivítat, aby svým dětem i nadále dopřáli chodit do oblíbených kroužků.

Aktuálně probíhá pilotní fáze, během níž si rodiče mohou vybírat mezi organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží, jejichž počet se postupně zvyšuje. Projekt počítá s tím, že nabídne širokou paletu aktivit, díky nimž děti mohou tvořit, trávit čas v přírodě, sportovat, poznávat nové kamarády a zažívat radost.

Notebooky pro děti z kutnohorských škol

Související článek

Notebooky pro děti z kutnohorských škol

„Původním impulsem pro vznik projektu pro nás bylo napomoci integraci dětí ukrajinských uprchlíků mezi své vrstevníky. A přirozeným způsobem u nich podpořit výuku češtiny. Nicméně aktuální ekonomická situace i dosavadní průzkumy nám ukazují, že finančně podpořit volnočasové aktivity je potřeba nejen v ukrajinské komunitě, ale že i čeští rodiče by tuto pomoc mohli přivítat, aby svým dětem i nadále dopřáli chodit do oblíbených kroužků. Zároveň nás dlouhodobě trápí, že určitá skupina dětí je z mimoškolních aktivit, které mají důležitý vliv na jejich fungování, vyloučena. A tady je příležitost, jak všem potřebným tuto podporu nabídnout, za což děkujeme dosavadním dárcům – Nadaci Karel Komárek Family Foundation, Nadaci České spořitelny a Nadaci Albatros,“ uvedl k projektu Zdeněk Slejška, ředitel Nadačního fondu Eduzměna.

O příspěvek mohou žádat rodiny s dětmi ve věku od 3 do 18 let z celé České republiky, které pobírají přídavek na dítě. A dále pak rodiny ukrajinských uprchlíků s dětmi ve stejném věku, které pobývají v ČR na základě „víza za účelem strpění“ nebo „víza za účelem dočasné ochrany“. Více informací najdete na www.darujemekrouzky.cz.