90 procent rodičů řeší výběr školy podle vzdálenosti od bydliště

Vyplývá to ze zajímavého výzkumu, který na vzorku 500 rodičů vybírajících základní školu pro své dítě, zpracovala společnost IdeaSense pro vzdělávací organizaci School My Project. Ta chtěla prostřednictvím výzkumu zachytit potřeby současných rodičů od základních škol, zjistit, o čem přemýšlejí při výběru školy a na základě čeho se rozhodují.

Výzkum přinesl několik překvapivých zjištění, která nabourávají opakovanou představu, že čeští rodiče jsou se zdejším školstvím převážně spokojeni a nechtěli by na něm nic měnit. Téměř 90 % rodičů totiž od školy očekává, že by měla budovat vztahy mezi dětmi a tři čtvrtiny si rovněž myslí, že by učitel měl být partnerem rodičů při výchově jejich dítěte.

Dle získaných výsledků autoři rozdělili rodiče do čtyř téměř rovnoměrných rodičovských segmentů, které mají společné rysy:

Nejpočetnější skupinou jsou tzv. SPOŘÁDANÍ (28 % v populaci), kteří podporují tradiční model školy – „škola dobře ví, co je pro mé dítě nejlepší“.
Hned za nimi jsou tzv. KOMUNITNÍ (26 % v populaci), kteří kladou důraz na vztahy, přejí si, aby se jejich děti měly ve škole dobře, se školou chtějí spolupracovat a nejsou zastánci formálního hodnocení.
Následují tzv. NENÁROČNÍ (24 % v populaci), kteří si přejí, aby škola byla pro rodiče nenáročná, nečinila si nároky na jejich čas či peníze; výměnou za to jsou oni nenároční ke škole.
A pak ANGAŽOVANÍ (22 % v populaci), kteří se chtějí spoluúčastnit vzdělávání dětí, podílet se na obsahu; ve škole vidí také příležitost pro seberealizaci.

Jak ale autoři výzkumu upozorňují, většina rodičů nebude ryze jedním převažujícím typem, ale budou se v nich v různém poměru setkávat i znaky zd dvou či více skupin. Každý má nyní možnost vyzkoušet si, k jaké ze čtyř uvedených skupin rodičů mají nejblíže, a to na webu www.rodicovskatypologie.cz.

Tato stránka je určená pro rodiče, kteří zvažují, jaký typ základní školy by byl pro jejich dítě vhodný, ale také pro ředitele či zřizovatele škol.  Těm totiž může sloužit jako důležitý nástroj mapování potřeb rodičů a k vyladění očekávání, aby rodiče mohli důvěřovat škole a mohli se spolupodílet na vzdělávání svých dětí.

A právě z tohoto důvodu jde o velmi zajímavý nástroj i pro Eduzměnu, která díky němu může získat cenné informace o rodičích a jejich potřebách v regionu, kam bude směřovat. A zároveň nabídnout zřizovatelům a ředitelům pohled na to, jaká očekávání mají daní rodiče a jak jsou vyprofilované jednotlivé školy. I proto byl Nadační fond Eduzměna partnerem tohoto projektu.

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu. Více informací zde.