Vítáme nového dárce – společnost Randstad

Do našeho úsilí o systémovou změnu vzdělávání se na podzim 2023 zapojila společnost Randstad poskytující personálně-poradenské služby. Jejím posláním je budování a rozvoj talentu u každého z nás a jeho uplatnění v pracovní praxi.

Podle ředitele Martina Jánského je vzdělání prioritní oblastí a klíčem pro vyšší konkurenceschopnost a úspěch České republiky. K naší spolupráci řekl následující:

Školy jsou místem, kde dochází k položení základů v institucionalizované práci s talentem. Ve své podstatě my na tuto práci v té své následně navazujeme. Proto se cítíme být přirozeným článkem tohoto "řetězce" zaměřeného na talent a vzdělávání. A tak je pro nás Eduzměna jedinečným prostorem, kde můžeme tuto svou vizi realizovat.

Děkujeme, že pomáháte měnit, jak se u nás učí.

 

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu. Více informací zde.