Tisková zpráva: Týmy duševního zdraví pro děti získaly na Kutnohorsku finanční podporu radnic

Týmy duševního zdraví, které žákům na Kutnohorsku už čtvrtým rokem pomáhají k psychické pohodě, získaly nově finanční podporu radnic v regionu. Největší částkou, konkrétně 1,75 milionu korun, letos na mobilní odborné týmy přispělo město Kutná Hora, financování odsouhlasilo také vedení Zbraslavic, Zruče nad Sázavou, Uhlířských Janovic a dalších obcí. Projekt poskytuje v případě problémů dětem a jejich rodinám podporu díky spolupráci odborníků z různých oborů a dosud ho financovaly Norské fondy a Nadační fond Eduzměna.

Týmy duševního zdraví, pro které se v regionu vžila zkratka TDZ, působí podle potřeby na všech 20 základních školách obce s rozšířenou působností (ORP) Kutná Hora. „Školy se potýkají s nárůstem duševních obtíží dětí, počet dětí s náročným chováním významně vzrostl. Jde o systémový problém, na který školy nejsou připraveny, proto potřebujeme TDZ,“ vysvětluje Ondřej Matějka, ředitel Eduzměny Kutnohorsko. Cílem je podpořit školy i rodiče, aby s obtížnou situací, která má komplexní příčiny, uměli pracovat.

Aby byl celý region ochotný se složit na vzdělávací služby, zatím v Česku zdaleka není samozřejmostí. Kutnohorsko se tak připojuje k mezinárodnímu trendu. „Když tyto služby sdílí více obcí, jsou často ve finále levnější a dostupnější pro všechny,“ dodává Matějka. Sdílení služeb, například sociálních nebo vzdělávacích, je i z hlediska státu cesta, jak do budoucna zajistit dostupné a kvalitní služby. Proto ho chce podpořit také novela zákona o obcích.

Školy se potýkají s nárůstem duševních obtíží dětí, počet dětí s náročným chováním významně vzrostl. Jde o systémový problém, na který školy nejsou připraveny, proto potřebujeme Týmy duševního zdraví.

Dva mobilní týmy odborníků pečují na Kutnohorsku o duševní zdraví dětí a mládeže v úzké koordinaci se školou a rodiči. Výjimečné jsou tím, že v nich spolupracují sociální pracovníci, speciální pedagogové a psychologové s podporou dětského psychiatra, kteří mohou v různých oblastech společně hledat řešení, jak pomoci konkrétnímu dítěti. „Líbí se mi jejich přístup k dětem a že je vše na jednom místě. Nemusíte hledat psychologa, psychiatra a psychoterapeuta,“ shrnuje svoji zkušenost s TDZ Alena Vránová, matka školačky, se kterou tým pracoval. „Jsou to lidé, kterým dcera důvěřuje,“ dodává.

„Od července 2021 do konce května 2024 pracovaly týmy s 278 dětmi a mladistvými, 290 rodiči a 259 pedagogy. Celkový počet jejich intervencí byl 7843,“ uvádí Hana Měkotová z Týmu duševního zdraví.

Obecní příspěvky do rozpočtu TDZ se odvíjejí od počtu žáků v dané obci. Celkově činí letošní výše podpory týmů od obcí přibližně tři miliony korun, další více než milion korun přidá Nadační fond Eduzměna. „Cílem města je zajistit duševní pohodu dětí i pedagogů a předejít možným problémům v budoucím životě všech v době, kdy má pomoc největší smysl a efekt,“ říká starosta Kutné Hory Lukáš Seifert. „Proto jsme se rozhodli podpořit fungování Týmu duševního zdraví v Kutné Hoře jako nástroj pomoci a podpory,“ dodává.

S ohledem na rostoucí počet dětí s psychickými problémy plánuje ministerstvo školství do budoucna zavést podobnou službu po celé republice. „Vyjednáváme s MŠMT, že by měla proběhnout pilotáž dvou obdobných týmů v každém kraji pro případný budoucí redesign středisek výchovné péče, která jsou aktuálně spíše ‚ústavní službou‘ pro velmi náročné děti. Transformovat by se mohla právě do takových mobilních terénních týmů a nabízet podporu všem školám v území,“ říká k tomu Lenka Hečková z organizace SOFA, která je odborným garantem projektu TDZ.

Vyjednáváme s MŠMT, že by měla proběhnout pilotáž dvou obdobných týmů v každém kraji pro případný budoucí redesign středisek výchovné péče, která jsou aktuálně spíše ‚ústavní službou‘ pro velmi náročné děti. Transformovat by se mohla právě do takových mobilních terénních týmů a nabízet podporu všem školám v území.

Kromě tiskové zprávy připojujeme také příběhy dětí, kterým Týmy duševního zdraví pomohly. Doufáme, že tak dokážeme jejich působení lépe přiblížit. 

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu. Více informací zde.