Zdeněk Štěpánek

Rozvojem školství se s naším týmem intenzivně zabýváme 6 let. Máme nejen zkušenosti a spokojené klienty, ale i chuť udělat něco pro další pokolení. Když jsem byl osloven a dozvěděl jsem se o záměru spojit znalosti, schopnosti mnoha organizací a koncentrovat i kapitál ke konkrétním projektům, bylo to vcelku jasné rozhodnutí. Když jsem byl na prvním setkání odborné rady, uviděl jsem prima lidi s chutí a zápalem a to já mám rád. Takže pro mne je to možnost přispět něčemu užitečnému.

Po 15 letech podnikání, kdy z polorozbořeného statku po dědečkovi vybudoval mezinárodní firmu, firmu prodal a od té doby rozvíjí AKADEMII Libchavy. Místo pro osobní rozvoj, rozvoj firem a škol. Říká, že AKADEMIE Libchavy je prostor pro zázraky. Ženatý. Otec čtyř dcer, které jsou jeho velkou motivací neusnout na vavřínech.

V roce 2006 se začal zabývat tématy osobního rozvoje, leadershipu, rozvoje konkrétních rolí ve firmách a školách, rozvojem emoční inteligence. Za posledních deset let má řadu úspěchů v transformaci celých systémů v oblasti malých až velkých firem. Zabývá se dlouhodobě nástupnictvím v rodinných firmách. Posledních sedm let některé zkušenosti z osobních transformací a rozvoje firem aplikuje úspěšně s týmem AKADEMIE do školství. Vytváří s kolegy programy, které dlouhodobě využívá více jak 200 škol a více jak 1 000 pedagogů. Je zakladatelem projektu Spokojené a výkonné firmy, spoluautorem programu Spokojené a tvořivé školy. Tvůrcem a lektorem programu Future leader. Spoluautorem a garantem profesionálního výcviku koučů akreditovaného mezinárodní organizací ICF.