Robert Basch

Předseda správní rady Nadačního fondu Eduzměna

Jsme rádi, že jsme při přípravě Eduzměny mohli spojit síly s dalšími třemi nadacemi a můžeme tímto jedinečným filantropickým počinem jít takové spolupráci příkladem. A věřím, že se k nám přidají další.

Je ředitelem Nadace OSF od roku 2009, působí také jako předseda Rady Fondu Otakara Motejla a člen Rady Novinářské ceny. Zkušenosti v minulosti získával jako výkonný ředitel Nadace Vodafone, na Velvyslanectví USA v Praze, kde měl na starost spolupráci s neziskovými organizacemi, a v Mezinárodní organizaci pro migraci. V letech 1999 až 2005 působil ve společnosti Člověk v tísni a zúčastnil se několika mezinárodních misí v Bosně, Hercegovině a Ugandě. Vystudoval politickou a ekonomickou sociologii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.