Ondřej Zapletal

Eduzměna je ambiciózní projekt, který – jak věříme – na konkrétních školách ukáže nejen, že změny lze dosáhnout, ale také jaké cesty k ní vedou. A u toho nechceme chybět.

Od jara 2017 je ředitelem Nadace České spořitelny a Nadace Depositum Bonum. Do té doby pomáhal vystavět sociální bankovnictví České spořitelny a pracoval jako stratég akceleračních programů Nadace Karla Janečka. Přes čtyři roky, do roku 2015, stál v čele Nadace Vodafone, kde založil akcelerátor pro sociální startupy Laboratoř Nadace Vodafone a rozvíjel program Rok jinak. První zkušenosti z neziskového sektoru získal ve společnosti Člověk v tísni, vedl zahraniční humanitární a rozvojové mise v Afghánistánu, Barmě nebo na Srí Lance. Absolvoval Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy, studoval rovněž v USA, Kanadě a Irsku. Je ženatý, má dceru a dva syny. Rád leze a chodí po horách.