Lucie Fuková

Lucie Fuková

Její pracovní zkušenosti zahrnují neziskový i státní sektor. Pracovala jako romská poradkyně na Magistrátu města Pardubice. Absolvovala stáž v Evropské komisi, po níž v roce 2007 koordinovala pod Úřadem vlády Evropský rok rovných příležitostí pro všechny. Pro organizaci Slovo 21 pracovala jako konzultantka k vytvoření platformy romských neziskových organizací a pro Magistrát města Pardubic působila jako garantka sociální inkluze Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání.

V parlamentních volbách v roce 2013 vedla kandidátku Strany zelených v Pardubickém kraji. V roce 2016 Stála u zrodu organizace Klub Barvaľipen, z.s., která sdružuje romské studenty a absolventy VŠ a SŠ.